';

računovodstvo sarajevo | racunovodstvo sarajevo | računovodstvene usluge sarajevo | racunovodstvene usluge sarajevo | knjigovođa sarajevo | knjigovodja sarajevo | knjigovodstvene usluge sarajevo | knjigovodstvena agencija sarajevo | poslovna administracija sarajevo | računovodstvene agencije u sarajevu

računovodstvo sarajevo | racunovodstvo sarajevo | računovodstvene usluge sarajevo | racunovodstvene usluge sarajevo | knjigovođa sarajevo | knjigovodja sarajevo | knjigovodstvene usluge sarajevo | knjigovodstvena agencija sarajevo | poslovna administracija sarajevo | računovodstvene agencije u sarajevu

KONTAKT   •   ZAKAŽITE SASTANAK   •   EN  •  BS

računovodstvo sarajevo | racunovodstvo sarajevo | računovodstvene usluge sarajevo | racunovodstvene usluge sarajevo | knjigovođa sarajevo | knjigovodja sarajevo | knjigovodstvene usluge sarajevo | knjigovodstvena agencija sarajevo | poslovna administracija sarajevo | računovodstvene agencije u sarajevu

KONTAKT   •   ZAKAŽITE SASTANAK   •   EN  •  BS

DOMINUS Business Administration

računovodstvo sarajevo | racunovodstvo sarajevo | računovodstvene usluge sarajevo | racunovodstvene usluge sarajevo | knjigovođa sarajevo | knjigovodja sarajevo | knjigovodstvene usluge sarajevo | knjigovodstvena agencija sarajevo | poslovna administracija sarajevo | računovodstvene agencije u sarajevu

DOMINUS

poslovna administracija

Velike stvari se ne dešavaju bez strasti, inteligencije i posvećenosti.

— O nama

Firma ”DOMINUS” je jedinstvena na tržištu jer predstavlja potpuno drugačiji i inovativniji pristup sadašnjim i budućim klijentima, obzirom da klijentu pružamo kompletan paket (administrativno-pravni, računovodstveno knjigovodstveni, te consulting), počev od dolaska na adresu po dokumentaciju, osnivanje firmi (d.o.o., obrt, ur, itd.), poslovnih jedinica, pružanja usluga consulting-a (tj. pravnog i računovodstvenog savjetovanja za bolje i uspješnije poslovanje), pribavljanje svih neophodnih dozvola, radnih dozvola, boravišnih dozvola za nerezidente, izrada statuta, pravilnika i ostale dokumentacije koju od Vas zahtijevaju Inspekcijski organi.

Osmislili smo jedinstven program prilagođen potrebama poduzetnika.

Naš servis nudi svježe znanje i stručnost za rješavanje raznih poslovnih problema kroz jednostavnu komunikaciju i zagarantovanu diskreciju. Nakon što smo na tržištu uočili nedostatak kvalitetnih firmi koje su spremne klijentima ponuditi individualni pristup, kvalitetno i pravovremeno vođenje poslovanja i savjetovanje te pristup raznim izvorima finansiranja, odlučili smo politiku našeg poslovanja temeljiti upravo na tim načelima. Iskustvom stečeno znanje dijelimo sa strankom i nastojimo biti susretljivi.

Vrlo rado izdvojimo vrijeme za početnika u pokretanju vlastitog posla, štaviše, dajemo smjernice i konkretna rješenja koja vode prema uspješnom početku poslovanja.

računovodstvo sarajevo | racunovodstvo sarajevo | računovodstvene usluge sarajevo | racunovodstvene usluge sarajevo | knjigovođa sarajevo | knjigovodja sarajevo | knjigovodstvene usluge sarajevo | knjigovodstvena agencija sarajevo | poslovna administracija sarajevo | računovodstvene agencije u sarajevu

računovodstvo sarajevo | racunovodstvo sarajevo | računovodstvene usluge sarajevo | racunovodstvene usluge sarajevo | knjigovođa sarajevo | knjigovodja sarajevo | knjigovodstvene usluge sarajevo | knjigovodstvena agencija sarajevo | poslovna administracija sarajevo | računovodstvene agencije u sarajevu

O nama

Firma ”DOMINUS” je jedinstvena na tržištu jer predstavlja potpuno drugačiji i inovativniji pristup sadašnjim i budućim klijentima, obzirom da klijentu pružamo kompletan paket (administrativno-pravni, računovodstveno knjigovodstveni, te consulting), počev od dolaska na adresu po dokumentaciju, osnivanje firmi (d.o.o., obrt, ur, itd.), poslovnih jedinica, pružanja usluga consulting-a (tj. pravnog i računovodstvenog savjetovanja za bolje i uspješnije poslovanje), pribavljanje svih neophodnih dozvola, radnih dozvola, boravišnih dozvola za nerezidente, izrada statuta, pravilnika i ostale dokumentacije koju od Vas zahtijevaju Inspekcijski organi.

Osmislili smo jedinstven program prilagođen potrebama poduzetnika.

Naš servis nudi svježe znanje i stručnost za rješavanje raznih poslovnih problema kroz jednostavnu komunikaciju i zagarantovanu diskreciju. Nakon što smo na tržištu uočili nedostatak kvalitetnih firmi koje su spremne klijentima ponuditi individualni pristup, kvalitetno i pravovremeno vođenje poslovanja i savjetovanje te pristup raznim izvorima finansiranja, odlučili smo politiku našeg poslovanja temeljiti upravo na tim načelima. Iskustvom stečeno znanje dijelimo sa strankom i nastojimo biti susretljivi.

Vrlo rado izdvojimo vrijeme za početnika u pokretanju vlastitog posla, štaviše, dajemo smjernice i konkretna rješenja koja vode prema uspješnom početku poslovanja.

— Naše usluge

Naše usluge

— Administrativno-pravne usluge

Nudimo Vam cjelokupan proces registracije firme (sve pravne forme: d.o.o. – društvo sa ograničenom odgovornošću, o.d. – obrtnička djelatnost, obrt, ur – ugostiteljska radnja,itd.) na vrlo jednostavan, efikasan i brz način, obzirom da se osnivanje firmi nalaze na prioritetnoj listi, kako u našoj direkciji, tako i u nadležnim institucijama, što u potpunosti olakšava proceduru ka što rapidnijem i efikasnijem završetku procesa osnivanja.

U slučaju da još uvijek niste našli adresu na kojoj će biti registrovano sjedište Vaše buduće firme, obezbijedili smo samo za Vas tzv. virtuelne adrese na kojima možete registrovati Vašu firmu dok ne završite neophodnu papirologiju i pronađete pravu lokaciju i djelatnost kojom se želite baviti. U našem paketu koji se odnosi na registraciju firmi, nećete dobiti samo sudsko rješenje kao što je to slučaj kod naših drugih kolega, sa kojim obično počinju i završavaju proces osnivanja, kod nas to nije slučaj. Uz glavno sudsko rješenje dobijate i pečat Vaše firme, Identifikacioni broj (ID br.), Statistički broj, Identifikacioni broj za nerezidente, otvaranje glavnog bankovnog računa Vaše firme, te otvaranje privatnog računa ukoliko to želite.

Osim usluge osnivanja/registracije firmi, godinama uspješno sarađujemo i sa ”Ministarstvom za zapošljavanje Kantona Sarajevo” u pogledu dobijanja radnih dozvola za strance/nerezidente. Odmah po završetku registracije firme, sljedeći korak su radne dozvole koje su neoophodne za rad stranca/nerezidenta u Bosni i Hercegovini i koje predstavljaju jedan od pravnih osnova za dobijanje boravišne dozvole u Bosni i Hercegovini.

Nakon dobijene radne dozvole, zbog jako uspješne kolaboracije sa ”Službom za poslove sa strancima” radimo i na sublimaciji dokumentacije za dobijanje privremenog/stalnog boravka stranca u Bosni i Hercegovini.

U zavisnosti od državljanstva koje posjeduje stranac/nerezident, radimo i na pripremanju neophodne dokumentacije za slanje pozivnog pisma strancu/nerezidentu u njegovu državu i samim tim se radi i na dobijanju ”D” vize (tzv. radna/biznis viza), kao i na dobijanju ”C” vize (tzv. turističke vize), u zavisnosti od pravca u kojem stranac/nerezident želi da radi i boravi u Bosni i Hercegovini.

Naše usluge se odnose i na dobijanje rješenja o zaštiti od buke, dobijanje namjenske dozvole, turističke licence, zatim, izrada Statuta, Pravilnika o radu, Pravilnika o računovodstvenim politikama, Pravilnika o blagajničkom poslovanju, Pravilnika o formiranju cijena, te izrada i dobijanje svih ostalih dozvola, akata i pravilnika za Vaše uspješno poslovanje!

— Sažetak pravnih usluga koje nudimo:

 • Osnivanje privrednog društva, obrtničke djelatnosti, ugostiteljske radnje, itd.
 • Osnivanje poslovnih jedinica
 • Podnošenje obrazaca za dobivanje obavještenja o razvrstavanju pravnog/ fizičkog lica prema klasifikaciji djelatnosti ( Služba za Statistiku KS)
 • Podnošenje obrazaca za uvjerenje o poreznoj registraciji ( ID broj)
 • Podnošenje zahtjeva za upis u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza ( PDV broj)
 • Usluge iz oblasti radnih odnosa, kreiranje i savjetovanje pri kreiranju Ugovora o radu, Ugovora o djelu
 • Izrada osnivačkog akta, statuta, pravilnika o radu i ostalih pravilnika
 • Izrada svih vrsta Ugovora
 • Izrada mjeničnih izjava i popunjvanje mjenica
 • Dobijanje radne dozvole
 • Podnošenje zahtjeva i dokumentacije za slanje pozivnih pisama
 • Podnošenje zahtjeva za dobijanje ”D” vize, ”C” vize, itd.
 • Dobijanje boravišne dozvole
 • Ostale usluge iz domena privrednog prava

— Računovodstvene usluge

Elementarni zadatak i cilj firme “DOMINUS” je da svojim standardnim, ali i potencijalnim klijentima, nudimo profesionalan i kvalitetean računovodstveni servis, kao i kvalitetno porezno i poslovno savjetovanje.

U tom kontekstu, permanentno se obrazujemo, informišemo i konsultujemo.

Nastojimo da se naš odnos sa klijentima temelji prvenstveno na ljudskim, moralnim načelima, a samim tim i na stručnosti i povjerenju, sve u cilju dugoročne poslovne saradnje i recipročnog napredovanja.

Naše usluge prilagođavamo velikim, malim i srednjim preduzećima. U zavisnosti od obima poslovanja, broja radnika, te vrste djelatnosti, u saradnji i razgovoru sa Vama kreiramo ponudu za računovodstveno-knjigovodstvene usluge.

Naše računovodstveno-knjigovodstvene usluge se prvenstveno odnose na:

 • Finansijsko poslovanje
 • Vođenje knjiga KUF-a i KIF-a
 • Popis i obračun amortizacije stalnih sredstava
 • Vođenje glavne knjige
 • Robno materijalno knjigovodstvo
 • Obračun poreza na dodatu vrijednost i D PDV obrasci
 • Blagajničko poslovanje
 • Knjiženje i kontrola maloprodaje
 • Izrada i predaja godišnjih izvještaja
 • Priprema dokumentacije prema bankama, Leasing kućama za kreditno apliciranje
 • Druge knjigovodstvene usluge u skladu sa dogovorom
 • Savjetovanje u vezi svih poreznih transakcija
 • Komunikacija sa organima Porezne Uprave
 • Obračun i plaćanje poreza ( poreza na dobit, poreza na dohodak, izbjegavanje dvostrukog oporezivanja)
 • Savjetovanje u vezi poreza na dodatu vrijednost
 • Kod poreznih kontrola nastupamo u vaše ime

Za obrtničke djelatnosti vođenje računovodstva je jednostavnije, pa naša ponuda u tom smislu zavisi od vrste obrtničke djelatnosti i od obima poslovanja.

 • Registracija obrta ( podnošenje dokumenata nadležnoj općinskoj službi)
 • Registracija u poreznoj upravi ( ID broj i šifra djelatnosti)
 • Prijava radnog odnosa
 • Inicijalna fiskalizacija ( popunjavanje obrazaca)
 • KPR ( knjiga prihoda i rashoda)
 • Popisna lista dugotrajne imovine
 • Evidencija o potraživanjima i obavezama
 • Evidencija stalnih sredstava

— Consulting (Računovodstveni; Administrativno-pravni)

Nudimo Vam administrativno-pravno i računovodstveno savjetovanje za Vaše bolje i uspješnije poslovanje u skladu sa svim zakonskim regulativama koje važe na tržištu Bosne i Hercegovine.

Poslujući po principu ”potpune usluge”, održavamo blisku saradnju advokatima, notarima, istaknutim pravnicima, kao i sa svim nadležnim institucijama koje su neophodne za ostvarivanje pravnih i računovodstvenih procesa naših klijenata.

Na ovaj način dobijate sve potrebne savjete već pregledane od strane pravnih i računovodstvenih stručnjaka!

računovodstvo sarajevo | racunovodstvo sarajevo |računovodstvene usluge sarajevo | racunovodstvene usluge sarajevo | knjigovođa sarajevo | knjigovodja sarajevo | knjigovodstvene usluge sarajevo

ADMINISTRATIVNO-PRAVNE USLUGE

Nudimo Vam cjelokupan proces registracije firme (sve pravne forme: d.o.o. – društvo sa ograničenom odgovornošću, o.d. – obrtnička djelatnost, obrt, ur – ugostiteljska radnja,itd.) na vrlo jednostavan, efikasan i brz način, obzirom da se osnivanje firmi nalaze na prioritetnoj listi, kako u našoj direkciji, tako i u nadležnim institucijama, što u potpunosti olakšava proceduru ka što rapidnijem i efikasnijem završetku procesa osnivanja.

RAČUNOVODSTVENE USLUGE

Elementarni zadatak i cilj firme “DOMINUS” je da svojim standardnim, ali i potencijalnim klijentima, nudimo profesionalan i kvalitetean računovodstveni servis, kao i kvalitetno porezno i poslovno savjetovanje.

U tom kontekstu, permanentno se obrazujemo, informišemo i konsultujemo.

CONSULTING
(RAČUNOVODSTVENI; ADMINISTRATIVNO PRAVNI)

Nudimo Vam administrativno-pravno i računovodstveno savjetovanje za Vaše bolje i uspješnije poslovanje u skladu sa svim zakonskim regulativama koje važe na tržištu Bosne i Hercegovine.

INFO KONTAKT

DOMINUS o.d.

Ul. Branilaca Sarajeva br. 20
Opština Centar, 71 000, Sarajevo

+387 62 067 182

info@dominus-vision.com

INFO KONTAKT

DOMINUS o.d.

Ul. Branilaca Sarajeva br. 20
Opština Centar, 71 000, Sarajevo

+387 62 067 182

info@dominus-vision.com

računovodstvo sarajevo | racunovodstvo sarajevo |računovodstvene usluge sarajevo | racunovodstvene usluge sarajevo | knjigovođa sarajevo | knjigovodja sarajevo | knjigovodstvene usluge sarajevo

— Naš tim profesionalaca —

NAŠ TIM PROFESIONALACA

Mersid Zafirovski
dipl. pravnik / generalni direktor
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Midhat Humić
dipl. pravnik / izvršni direktor
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Armin Jahić
mr. ekonomije / računovođa
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem.

Marko Marković

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem.

<p style="text-align: center;"><span style="font-family: 'Roboto Condensed'; font-size: 16px; color: #fff;">Marko Marković Marko</span></p>

— Šta naši klijenti kažu o nama

računovodstvo sarajevo | racunovodstvo sarajevo |računovodstvene usluge sarajevo | racunovodstvene usluge sarajevo | knjigovođa sarajevo | knjigovodja sarajevo | knjigovodstvene usluge sarajevo